Διεκδικήσεις κατά του Δημοσίου

Καμία πληρωμή για κανέναν παράνομο και αντισυνταγματικό φόρο ή εισφορά.
Επιστροφή των παράνομων περικοπών μισθών/συντάξεων.