Ειδικότερες περιπτώσεις (έκτακτη εισφορά – τέλος επιτηδεύματος)

Πέρα από τις παραπάνω γενικώς γνωστές περιπτώσεις εξόφθαλμων παρανομιών του ίδιου του Κράτους έναντι των πολιτών του, υπάρχει και μια σειρά άλλων ανάλογων επιβαρύνσεων που είτε αφορούν λιγότερα πρόσωπα (π.χ. έκτακτη εισφορά) είτε έχουν αντιμετωπιστεί ανεπιτυχώς έναντι του ΣτΕ με αποτέλεσμα να έχει παγιωθεί κατ’ αρχήν η αντίθετη θέση (π.χ. τέλος επιτηδεύματος). Και στις δύο περιπτώσεις, με ειδικές και εμπεριστατωμένες αιτιολογίες και ιδίως με νέες και ρηξικέλευθες θέσειςμπορούμε να προχωρήσουμε στη διεκδίκηση κάθε τέτοιου άδικου φόρου αλλά και κάθε νέας φοροεπιδρομής, όταν αυτή είναι αντίθετη προς όσα το Σύνταγμα επιβάλλει.