ΕΝΦΙΑ

Ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι μόνο ένας άδικος φόρος (όπως εξάλλου παραδέχονται τόσο εκείνοι που τον θέσπισαν όσο και εκείνοι που τον διατήρησαν…) αλλά είναι και εξόχως αντισυνταγματικός, αφού η επιβολή του προσκρούει σε μακρά σειρά συνταγματικών επιταγών. Ήδη εξάλλου το ΣτΕ με σαφή απόφασή του τον έχει κρίνει αντισυνταγματικό (στηριζόμενο βέβαια σε ένα εκ των ελασσόνων ζητημάτων και όχι στα μείζονα). Είμαστε προετοιμασμένοι ήδη από τις προηγούμενες εφαρμογές του και μπορούμε να αναλάβουμε και να οργανώσουμε την άμυνά σας σε όλα τα στάδιά της (ενδικοφανής προσφυγή και προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια) με πολύ χαμηλό ενιαίο κόστος.

Προσοχή: Με την άσκηση της προσφυγής δεν παύει να οφείλεται ο ΕΝΦΙΑ. Προκειμένου να αποφευχθεί και η πληρωμή του απαιτείται παράλληλα να ασκηθεί και αίτηση αναστολής, για την οποία πρέπει να συντρέχουν μια σειρά από προϋποθέσεις (αδυναμία πληρωμής, κίνδυνος, επείγουσα περίπτωση κλπ.) και την οποία, φυσικά, επίσης αναλαμβάνουμε.