Επιστροφή των μειώσεων στις συντάξεις

Μετά την έκδοση μιας σειράς από αποφάσεις του ΣτΕ, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις που έγιναν σε βάρος των περισσότερων συνταξιούχων, είναι απολύτως εφικτή η διεκδίκηση τόσο της από τούδε επιστροφής των συντάξεων στο ορθό ύψος τους όσο και της καταβολής των διαφορών για το σύνολο του χρόνου από το 2012 (Μνημόνιο 2) μέχρι σήμερα.