Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων

Τα επιβαλλόμενα στη χώρα μας τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, τόσο με την παλιά όσο και με τη νέα μορφή τους (εάν και όποτε αυτή προκύψει), πάσχουν εγγενώς προφανούς αντισυνταγματικότητας, από την οποία γεννιέται σαφώς δικαίωμα για διεκδίκηση επιστροφής των καταβληθέντων που πρώτοι αναλαμβάνουμε να επιδιώξουμε σε πλήρη έκταση.
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο για να προχωρήσουμε σε ομαδικές διεκδικήσεις τόσο για τα νέα τέλη κυκλοφορίας του 2016 όσο και για τα καταβληθέντα τα προηγούμενα χρόνια, πάντα με ελάχιστο ενιαίο κόστος.