Γενικές Υποθέσεις

Το δικηγορικό μας γραφείο απαρτίζεται από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους, που ασχολούνται τόσο με τη σύγχρονη μαχόμενη δικηγορία και τη δικαστηριακή πρακτική, όσο και με τη συμβουλευτική δικηγορία, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες και συμβουλές σε ευρύ φάσμα υποθέσεων.

Tομείς ενασχόλησης του γραφείου μας:

Αστικό Δίκαιο

 • Οικογενειακό Δίκαιο (συναινετικά διαζύγια και αντιδικίες, διατροφές, επιμέλεια τέκνων)
 • Μισθώσεις (επαγγελματικές και κατοικιών, διαπραγμάτευση και κατάρτιση μισθωτηρίων, μισθωτικές διαφορές)
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Ενοχικό Δίκαιο
 • Άσκηση και αντίκρουση κάθε είδους αγωγών
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων

Εργατικό Δίκαιο

 • Προστασία δικαιωμάτων εργαζομένων
 • Διεκδίκηση δεδουλευμένων, υπερωριών, δώρων και επιδομάτων, αποζημίωσης λόγω άκυρης απόλυσης και λοιπές εργατικές διαφορές.
 • Προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση διαδοχής επιχείρησης
 • Αναγνώριση ύπαρξης εξαρτημένης εργασίας σε περιπτώσεις εικονικού καθεστώτος

Αυτοκίνητα

 • Πολυετής εμπειρία στην άσκηση και αντίκρουση αγωγών εκ τροχαίων ατυχημάτων
 • Διεκδίκηση αποζημιώσεων (λόγω τραυματισμού, υλικών ζημιών, θανάτου, στέρησης αναλόγου διατροφής κλπ.)

Ποινικό Δίκαιο

 • Γενικό Ποινικό
 • Οικονομικό Έγκλημα

Εμπορικό Δίκαιο

 • Διαδικασία σύστασης εταιρίας και σφαιρική παρακολούθηση της πορείας της.
 • Τροποποιήσεις καταστατικών (από την κατάρτιση έως και τη δημοσίευσή τους)
 • Πτωχεύσεις
 • Κατάρτιση συμβάσεων
 • Παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών για την εύρυθμη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης