Σχετικά

Το δικηγορικό γραφείο Κ.Ζηκογιάννης – Γ.Ρεντζούλας & Συνεργάτες, λειτουργεί από το 1964 με έδρα την Αθήνα, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Με γνώμονα την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια σε κάθε συνεργασία μας, είμαστε σε θέση να χειριστούμε υπεύθυνα τις υποθέσεις σας, παρέχοντας νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις σε κάθε είδους νομικά ζητήματα.

Εντολείς μας: ιδιώτες, επαγγελματίες, καθώς και επιχειρήσεις/εταιρείες.

Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία η συμβουλή.