Άλλες εξειδικευμένες ρυθμίσεις/θέματα

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Δάνεια/κατασχέσεις αυτοκινήτων

Πέρα από όσα περιγράφονται παραπάνω ως γενικές κατευθύνσεις για τις οφειλές προς τις τράπεζες, υπάρχουν φυσικά και πολλές άλλες περιπτώσεις, στις οποίες είτε έχουν νομοθετηθεί ή νομοθετούνται εξειδικευμένες ρυθμίσεις είτε μπορούν να διεκδικηθούν νομικά άλλες οδοί αντιμετώπισης.

Μία μεγάλη τέτοια κατηγορία, που μπορεί να αναφερθεί γενικά, είναι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (κυρίως), με τα οποία σημαντικός αριθμός δανειοληπτών βρέθηκε παγιδευμένος. Με μεθοδικότητα και χρήση των δικαστικών αποφάσεων που ήδη εκδίδονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις υπερβολικές χρεώσεις και να επαναφέρουμε τα πράγματα σε εύλογα και νόμιμα πλαίσια.

Επίσης μια ακόμα κλασσική παγίδευση εκ μέρους τραπεζικών οργανισμών είναι τα δάνεια για την απόκτηση αυτοκινήτου, στα οποία πολύ συχνά οι πολίτες βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να χάνουν τα αυτοκίνητά τουςμε μια απλή διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, παρότι έχουν ήδη εξοφλήσει μεγάλο μέρος της αξίας τους. Και εδώ υπάρχει,στις περισσότερες περιπτώσεις,δυνατότητα άμυνας, για να εμποδίσουμε την κατάσχεση του αυτοκινήτου με ειδική και εμπεριστατωμένη νομική επιχειρηματολογία, που ήδη γίνεται παγίωςδεκτή στα δικαστήριά μας.

Επίσης, ήδη σε διεθνές επίπεδο εγείρονται ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα των τιτλοποιήσεων των τραπεζικών αξιώσεων, σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις των επισφαλών δανείων και άλλα πολλά, τα οποία σύντομα θα λάβουν μεγάλες διαστάσεις και στην ελληνική έννομη τάξη και για τα οποία ήδη βρισκόμαστε στην πρωτοπορία των σχετικών μελετών και των αντίστοιχων διεκδικήσεων.