Υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη/υπερχρεωμένα (ν.3869/10)

Θέλουμε και μπορούμε να σας πούμε την αλήθεια για το νόμο Κατσέλη. Μπορούμε να αναλάβουμε την υπαγωγή σας στις ρυθμίσεις του, αφού όμως πρώτα διαπιστώσουμε μαζί ότι πράγματι θα σας βοηθήσει αυτή η προσπάθεια.

Πολλοί οφειλέτες επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του “νόμου Κατσέλη” και είναι αποφασισμένοι να εκκινήσουν αυτή τη διαδικασία, χωρίς να γνωρίζουν τι δυνατότητες έχουν γενικά για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Ωστόσο, ο “νόμος Κατσέλη” προσφέρει πραγματική λύση σε ένα μικρό ποσοστό από το σύνολο των ενδιαφερομένων, εφόσον καλύπτεται μια σειρά προϋποθέσεων σχετικά με τα εισοδήματα και την περιουσία τους.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι τράπεζες, που φαινομενικά θίγονται από αυτόν το νόμο, με τη διαδικασία αυτή έχουν μία σειρά από όχι ασήμαντα ωφελήματα, όπως:
• Πετυχαίνουν να έχουν μία, έστω μικρή, μηνιαία είσπραξη από πελάτες τους, που πιθανότατα δεν θα κατέβαλαν τίποτα.
• Λαμβάνουν μια οικειοθελή απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης του πελάτη – οφειλέτη τους και το σημαντικότερο, ο τελευταίος δεσμεύεται ότι δεν θα εκποιήσει τίποτα από αυτή μέχρι το τέλος της διαδικασίας.
• Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων υπάγεται τελικά στη ρύθμιση του νόμου αυτού, από την οποία οι τράπεζες εισπράττουν ένα μέρος έστω της οφειλής ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων απομένει απροστάτευτη τελικά και βρίσκεται να συνεχίζει να οφείλει τα αρχικά ποσά με τις επιβαρύνσεις που έχουν επέλθει στο διάστημα που διήρκεσε η προσπάθεια υπαγωγής.